L’ecografia es un mètode de diagnòstic per la imatge que està experimentant un important creixement en els últims anys,

Obtención de un diagnóstico por imagen en una afectación mediante la exploración por ecografía

sobretot en l’àmbit de la medicina de l’esport. El proper pas és aprofitar els avantatges de la ecografia per a millorar la eficàcia i la seguretat en els tractaments de lesions esportives. En el moment que travessem la pell amb una agulla, deixem de veure el recorregut que fa aquesta per l’interior de l’organisme. Aquest fet disminueix la precisió en que podem acostar-nos a la zona lesionada, i també augmenta el risc de lesionar estructures delicades, a mesura que penetra l’agulla.

Per evitar tot això, a Mediesport realitzem totes les infiltracions, siguin del tipus que siguin, amb el suport i la guia de la ecografia. Aquesta tècnica ens permet veure en tot moment i en temps real on es troba l’agulla i per tant controlar molt bé la posició, evitar estructures com vasos i tendons i ser mes precisos en el lloc on realitzem la infiltració, millorant per tant, les probabilitats de que el tractament sigui efectiu.

Amb la tècnica de les infiltracions ecoguiades ampliem el ventall de lesions a tractar en la medicina de l’esport, ja que podem precisar i tractar estructures molt petites o molt delicades com podrien ser els nervis, petites calcificacions o zones molt concretes d’un tendó. Es poden utilitzar diferents fàrmacs o substàncies per a les infiltracions com son el acid hialurònic, el plasma ric en plaquetes, els corticoides, suero fisiològic entre d’altres.

En definitiva, la infiltració ecoguiada és un tractament molt efectiu en la resolució de lesions, ja que al realitzar el procediment sota la guia ecogràfica anirà sempre al teixit afectat y no a altres àrees properes on possiblement no tindria cap efecte, millorant així el resultat final.

ÚLTIMOS POSTS

  • (+34) 652 33 79 77
  • info@mediesport.com

  • C / Santa Caterina, nº. 8
    Sant Adrià del Besós 08930

HORARIO DE OFICINA

Lunes -Viernes.
Mañanas: 9:00 – 13:00
Tardes: 16:00 – 20:00
Fin de semana: Urgencias

TRATAMIENTOS